Företaget startades 2002 som enskild firma och ombildades till AB 2015. Under de fem första åren sysslade vi uteslutande med konstruktioner i metall där vi framförallt tillverkade brännkammare till olika pannor samt mycket inom rostfritt såsom trycktankar och olika rörkombinationer. Men även smide i form av grindar, trappor/räcke, & galler av olika slag. Vår mekaniska verkstad finns kvar än idag där vi gör svets och smidesuppdrag i mindre omfattning.

Olika samarbeten knöts efterhand och 2006 öppnade vi butik med braskaminer mm. Detta utvecklade sig till att även utföra montage av kaminer, skorstenar mm. Eftersom det redan fanns mångårig erfarenhet av murning och skorstensrenovering har vi även sedan dess utfört uppdrag av denna sorten i hela Skåne med idel beröm av sotare och besiktingsmän. 2011 tog vi över Ramlösa kaminbutik och har fortsatt serva deras kunder samt tog över lager och vissa kontakter.

Fr.o.m. 2019 tar vi på oss diverse murningsarbeten på fasad, husgrund & mur mm som går hand i hand med de arbete vi redan gör i form av omfogning, putsning, säckskurning mm av tegelskorstenar o.dy.

Det faller sig naturligt när vi är så mycket på tak att ha speciellt goda kontakter med plåtslagare och takläggare så vi kan erbjuda ett komplett koncept när t.ex. ett skorstensjobb drar med sig andra insatser runt omkring, Därför har vi etablerat kontakt med ett välkänt företag i Helsingborg som gör all plåt till oss och en stor takfirma i Skåne som gör det som handlar om takpapp, Derbygum, takpannor mm.